W dniach 21-24 kwietnia 2022 r. w Genewie odbyło się pierwsze po pandemii spotkanie rady administracyjnej Franciscans International (IBD).

Zgodnie ze swoimi statutami, rada odbywa dwa posiedzenia w ciągu roku: jedno w Genewie, a drugie w Nowym Jorku. Ostatnie posiedzenie miało miejsce w Nowym Jorku w listopadzie 2019 r. Od czasu wybuchu pandemii IBD organizuje wszystkie spotkania, w tym regularne dwumiesięczne spotkania online, za pośrednictwem platformy Zoom.
Kwietniowe spotkanie w Genewie przyniosło pewne zmiany w IBD. Zgodnie ze statutami Franciscans International, członkowi rady administracyjnej przysługuje trzyletnia kadencja z możliwością jednokrotnego odnowienia. Otóż trzech członków zakończyło swoje dwie kolejne kadencje i zostało wymienionych. Fr. Joseph ROZANSKY, przedstawiciel Zakonu Braci Mniejszych, został zastąpiony przez fr. Michael PERRY. Ruth MARKUS, reprezentująca Franciszkański Zakon Świeckich, została zastąpiona przez Carolyn TOWNES. Z kolei s. Carla CASADEI, reprezentująca międzynarodowe zgromadzenia franciszkanów Trzeciego Zakonu Regularnego (IFC-TOR), została zastąpiona przez s. Charity KATONGO.
Ostatnie zmiany dotyczą też niektórych zadań i obowiązków w radzie. Fr. Joseph ROZANSKY ustąpił z funkcji przewodniczącego, a s. Carla CASADEI z funkcji skarbnika. W związku z tym nowym przewodniczącym został fr. Michael PERRY, wiceprzewodniczącą – s. Charity KATONGO, a skarbnikiem – fr. James DONEGAN.

Podsumowując, w skład obecnej rady administracyjnej Franciscans International wchodzą:
Przewodniczący: fr. Michael PERRY z Zakonu Braci Mniejszych
Wiceprzewodnicząca: s. Charity KATONGO ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek z Asyżu
Sekretarz: fr. Joseph Kwame BLAY z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Skarbnik: fr. James DONEGAN z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Członek: fr. Eduardo JAZO z Trzeciego Zakonu Regularnego
Członek: Carolyn TOWNES z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Członek: Blair MATHESON z Trzeciego Zakonu Towarzystwa Św. Franciszka
Dyrektor wykonawczy FI & ex-officio: fr. Markus HEINZE z Zakonu Braci Mniejszych

Fr. Joseph Kwame BLAY