Od 9 do 12 kwietnia 2018 r. franciszkanie z prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA odbyli pierwszą część kapituły prowincjalnej zwyczajnej. Obrady miały miejsce w klasztorze św. Józefa z Kupertynu w Castro Valley w Kalifornii.

Było obecnych 22 delegatów oraz fr. Marco TASCA, minister generalny, fr. Benedict BAEK, asystent generalny FAMC, fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF.
Ministrem prowincjalnym został wybrany fr. Viktor ABEGG, wikariuszem – fr. Jacob CARAZO, sekretarzem – fr. James REITER, definitorami – fr. Paul GAWLOWSKI i fr. Thomas CZECK.
Wśród omawianych zagadnień wielkie zainteresowanie wzbudził rozwój delegatury prowincjalnej w Wietnamie. Sporo zakonników przybyło właśnie z Wietnamu.
Druga część kapituły odbędzie się w dniach 11-14 czerwca br.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF