W wydawnictwie „Edizioni Messaggero” w Padwie ukazała się książka fr. Pietro MARANESI OFMCap pt. Piszę do ciebie, drogi Leonie. Autografy Franciszka: pamięć wielkiej przyjaźni.

W centrum uwagi znajdują się dwie „relikwie” naszego serafickiego Ojca: pergamin ze Spoleto („List do brata Leona”) i kartka z Asyżu („Uwielbienie Boga Najwyższego” i „Błogosławieństwo dla brata Leona”). Punktem wyjścia jest brat Leon i jego głęboka przyjaźń z Franciszkiem. Zachowując te dwa pisma, ukazuje on wszystkim naśladowcom św. Franciszka wymiar o zasadniczym znaczeniu, wykraczający daleko poza prosty fakt, że są one bezpośrednio dziełem naszego założyciela. Istnieje egzystencjalna więź, którą należy na nowo zrozumieć i dowartościować: św. Franciszek jest nie tylko nauczycielem życia, ale przede wszystkim bratem, który prowadzi do Jezusa Chrystusa.
Autor podprowadza nas do zrozumienia tych treści, zwłaszcza w rozdziale pierwszym: „Dwa autografy Franciszka”. W rozdziale drugim: „Pergamin zawierający radę”, a także w trzecim: „Kartka z błogosławieństwem”, zawarte jest studium tych dwóch „relikwii”, pogłębione od strony historycznej, literackiej i egzystencjalnej. W zakończeniu: „Historia, która nadal pociesza”, mowa jest o wciąż aktualnym przesłaniu św. Franciszka, co może zainteresować wszystkich czytelników, a szczególnie braci i siostry, którzy żyją charyzmatem franciszkańskim.
Zainteresowani publikacją mogą przeczytać pierwsze strony i spis treści w Internecie:

http://www.edizionimessaggero.it/ita/catalogo/scheda.asp?ISBN=978-88-250-4959-6 .

Redakcja