W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. członkowie federacji CEF (Centralis Europae Foederatio) spotkali się w klasztorze sióstr misjonarek w Steyl (Limburgia w Holandii), jednej z trzech fundacji św. Arnolfa JANSSENA, niemieckiego kapłana z końca XIX wieku.

We wtorek pracami kierował fr. Bernhardin SEITHER, ustępujący przewodniczący CEF. Czas obrad poświęcono głównie na zapoznanie się z życiem i działalnością braci posługujących w tym regionie. Głos zabrał także fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF, który przekazał informacje od zarządu Zakonu.
W środę uczestnicy spotkania udali się do Wahlwiller, gdzie zwiedzili niewielki kościół parafialny. Szczególną uwagę zwrócili na cykl obrazów malarza Aad DE HAAS i na 16 stacji jego wcześniej kontestowanej, a obecnie „przywróconej do łaski” „Via crucis”. Wizyta zakończyła się celebracją Liturgii godzin.
Po południu uczestnicy spotkania zwiedzili kamieniołomy w Zonneberg (Slavante, Maastricht). Obejmują one łącznie 200 km podziemnych tuneli na głębokości 30 m, które powstały w XVI wieku jako efekt wydobycia piaskowca budowlanego.
W czwartek odbyły się wybory do nowego zarządu federacji CEF. W jego skład weszli: przewodniczący – fr. Igor SALMIČ, minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii; wiceprzewodniczący – fr. Josip Blažević, minister prowincjalny prowincji św. Hieronima w Chorwacji; sekretarz – fr. Milan KOS z prowincji słoweńskiej; delegat ds. formacji – fr. Stjepan BRČINA z prowincji chorwackiej. Po południu fr. Hieronim JOPEK z delegatury w Niemczech (Kraków) przedstawił swoją propozycję dotyczącą postaci św. Maksymiliana M. Kolbego.
W piątek 13 grudnia, po porannej Mszy św. pod przewodnictwem delegata prowincjalnego w Holandii, fr. Thijsa MOONS, który był zarazem organizatorem spotkania, współbracia pożegnali się i wrócili do swoich wspólnot.

Fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF
Fr. Igor SALMIČ, przewodniczący CEF