Zakonnicy z delegatury prowincjalnej w Holandii spotykają się zwykle kilka razy w roku. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią dziesięciu braci, na zaproszenie delegata prowincjalnego fr. Thijs MOONS, spotkało się 28 czerwca 2022 r. z ministrem prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK.

Spotkanie odbyło się w Dongen, gdzie fr. Michiel VAN KOOTEN jest kapelanem sióstr. Jest najmłodszym członkiem delegatury (ma 62 lata) i należy do definitorium prowincji niemieckiej.
Delegatura składa się z 15 braci, których średnia wieku wynosi 84 lata. Dwóch z nich mieszka w Belgii, zaś niektórzy w domach opieki. Większość mieszka sama i mimo podeszłego wieku nadal wykonuje wiele zadań duszpasterskich.
Na początku wprowadzenie duchowe wygłosił fr. Thijs MOONS, a następnie przystąpiono do głównego celu spotkania, którym była braterska wymiana opinii: Jak widzimy naszą delegaturę? Czym obecnie się zajmujemy? Jakie są nasze perspektywy na przyszłość?
Wszyscy bracia, pomimo odczuwanej coraz większej słabości i wielkiego smutku z powodu braku powołań, wyrazili zadowolenie ze swojej sytuacji osobistej. Dzięki decyzjom podjętym przez delegaturę czują się pod dobrą opieką w swojej starości. Dwóch asystentów zajmuje się sprawami finansowymi i pielęgniarskimi. W ten sposób współbracia mają dobre wsparcie, gdy ich siły stale maleją. Wyrazili swoją wdzięczność za to, że Zakon akceptuje ich niełatwą rzeczywistość.
Tuż przed obiadem delegat prowincjalny otrzymał smutną wiadomość: w szpitalu zmarł fr. Pius (Harry) UITENDAAL (urodzony w 1934 r.). Od kilku dni był hospitalizowany z powodu ciężkiej choroby. Fr. Thijs MOONS udzielił mu w niedzielę namaszczenia chorych, a fr. Andreas MURK i fr. Michiel VAN KOOTEN odwiedzili go w przeddzień zgonu. Nasz zmarły współbrat przez kilka dziesięcioleci był misjonarzem w Zambii. Niech spoczywa w pokoju wiecznym!

Fr. Andreas MURK