Przy okazji Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie, jako Rodzina Franciszkańska – synowie i córki św. Franciszka i św. Klary z Asyżu – pragniemy przeżyć spotkanie i doświadczenie wspólnej pracy w celu promowania braterstwa misyjnego jako międzynarodowego, międzykulturowego i międzyzakonnego sposobu życia.

Bracia i siostry ze wspólnot braterskich Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Panamy znaleźli odpowiednie miejsce na tego typu spotkania. Dzięki nim wszyscy razem będziemy goszczeni przez siostry franciszkanki w Kolegium Niepokalanej w Viale Paseo del Amazonas.
Podczas naszego pobytu na ŚDM 2019 zaplanowaliśmy szereg działań, m.in.: elementy formacji i świadectwa wspólnie z Młodzieżą Franciszkańską; apostolat wędrowny na peryferiach; zachęcanie do opieki nad „wspólnym domem”; promowanie nowego stylu życia opartego na wartościach sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, zgodnie z encykliką Laudato Si.
Czekamy na was we „Franciszkańskiej Wiosce Ekologicznej”! Stanowi ona konkretny wyraz promowania działań na rzecz świadomości i troski o stworzenie. Wioska będzie otwarta od 18 do 27 stycznia 2019 roku w strukturach Międzynarodowego Kolegium Maryi Niepokalanej, o którym była mowa wyżej. Kolegium to będzie również siedzibą Młodzieży Franciszkańskiej i Franciszkańskiej Wspólnoty Wędrownej.
Nadzór nad „wioską” będzie sprawowany przez sekretariat Światowego Ruchu Katolickiego na rzecz Klimatu oraz generalne biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (GPIC) zakonu Franciszkanów, z siedzibą w Rzymie.
Ponadto, podczas ŚDM, dołączy do nas grupa młodych wolontariuszy Laudato Si’, którzy należą do ruchu wspomnianego wyżej; będą to bracia z różnych rodzin franciszkańskich (Franciszkańska Wspólnota Wędrowna), którzy połączą swoje wysiłki, aby można było zrealizować wszystko, co zostało zaplanowane.
„Franciszkańska Wioska Ekologiczna” oferuje ponadto przestrzeń do dzielenia się z młodzieżą przesłaniem encykliki Laudato Si’, poprzez duchowością, formacją i działaniem, które wywodzą się z tej samej encykliki: Eucharystia w intencji troski o stworzenie; różaniec ekologiczny; medytacja nad Słowem w kategoriach nawrócenia ekologicznego; dzień skupienia w Metropolitalnym Parku Narodowym; sakrament pojednania.
Odbędą się również warsztaty na temat zmian klimatycznych i doktryny społecznej Kościoła, z grupami roboczymi akcji Laudato Si’. Nie zabraknie również przenośnej wystawy fotograficznej, której kuratorem będzie MCMC (z Brazylii) wraz z Konferencją Episkopatu Brazylii i Rodziny Franciszkańskiej w Brazylii.
Spotkanie Rodziny Franciszkańskiej w kontekście międzynarodowym pozwala na rozwój relacji braterskich między członkami, dlatego też przez kilka dni będą wśród nas obecni ministrowie generalni pierwszych zakonów franciszkańskich (OFMConv, OFM, OFMCap), Trzeciego Zakonu Regularnego i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie z nimi zakończy się koncertem Laudato Si’ grupy muzycznej „Alfareros”, który w tym roku została nominowana do nagrody „Latin Grammy”.
Wreszcie, z prostotą i radością, oferujemy młodym ludziom z różnych kontynentów doświadczenie wiary jako Kościół Ameryki Środkowej: Kościół, który jest częścią całej Ameryki Łacińskiej i który doświadczył męczeństwem, ucieleśnionego w osobie św. Óscara Arnulfo ROMERO i innych męczenników naszego kontynentu.

Poniżej, w formacie pdf, znajdziesz ogólny program naszych spotkań.

Komitet Organizacyjny