Delegatura prowincjalna w Paragwaju 
Prowincja macierzysta: prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) 

Misja oficjalnie rozpoczęła swoją działalność po kapitule prowincji krakowskiej w 1991 r., która zatwierdziła obecność polskich braci w Paragwaju. Fr. Rufin ORECKI, który przybył do Paragwaju w 1986 r., był inicjatorem kultu Miłosierdzia Bożego i szerzył Rycerstwo Niepokalanej.

Do jurysdykcji należy 12 profesów wieczystych i 2 profesów czasowych. Są 3 klasztory.

Areguá (Cocue Cuaz): klasztor Miłosierdzia Bożego i św. Józefa z Kupertynu (2005 r.)
Klasztor jest ośrodkiem rekolekcyjnym. W Areguá zostały zbudowane klasztor i sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wyraźnym zamiarem fr. Rufina ORECKIEGO było utworzenie paragwajskiego Niepokalanowa, ale dynamiczny rozwój kultu Bożego Miłosierdzia doprowadził do powstania tego sanktuarium. Miejsce poświęcono i prace podjęto w 2008 r. Określenie „sanktuarium” było używane od dawna, ale dopiero podczas konsekracji kościoła, 3 października 2020 r., biskup ogłosił je w znaczeniu prawnym. Kościół, będący sercem sanktuarium, jest w znacznym stopniu wybudowany, ale pozostały jeszcze niektóre prace wystrojowe i wiele prac wykończeniowych. Istnieje również druga placówka w Areguá, położona pół kilometra od sanktuarium, mieszcząca niegdyś dom nowicjacki. W 2019 r. federacja FALC (Federación América Latina Conventuales) postanowiła przenieść nowicjat do Kolumbii i obecnie dom został przeznaczony na ośrodek rekolekcyjny, do którego chętnie przybywają liczni wierni. W ośrodku Jezusa Miłosiernego prowadzone są liczne dzieła charytatywne: stołówka dla dzieci, pomoc ubogim rodzinom, akcje wspierające dobroczynność itp. Sanktuarium oferuje młodym ludziom możliwość uczęszczania do szkoły średniej i studiowania. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również ośrodek „Cenáculo” dla osób uzależnionych od narkotyków. Od kilku lat prowadzony jest dom spokojnej starości dla opuszczonych osób starszych, pochodzących głównie z północy kraju, z regionu Chaco.

Asunción: klasztor Niepokalanego Poczęcia (1992 r.)
Klasztor w Asunción jest pierwszym dziełem współbraci. Został wybudowany w kilku etapach. Budynek ma dwa piętra i kilkanaście pokoi, kaplicę, refektarz i część administracyjną, w której znajduje się wydawnictwo. Bracia redagują czasopismo „Tupasy ne’e”, pomagają w sąsiednich parafiach i podejmują różne dzieła charytatywne w okolicy. Od 2020 r. klasztor jest ośrodkiem formacyjnym dla seminarzystów studiujących na wydziale teologicznym uniwersytetu katolickiego.

Guarambarè: klasztor i parafia Narodzenia NMP (2001 r.)
Bracia animują parafię, zajmują się duszpasterstwem akademickim i prowadzą dwa ośrodki charytatywne, przede wszystkim dla ubogich dzieci. Od 2017 r. nieprzerwanie działa stołówka dla ubogich „Marcelino Pan y Vino”, gdzie z pomocą wolontariuszy codziennie wydawanych jest około 100 posiłków. Istnieje również szkoła, do której uczęszcza ponad 1200 dzieci i młodzieży, obejmująca wszystkie poziomy edukacji: od przedszkola po uniwersytet. Na terenie parafii działa stołówka dla dzieci oraz różne dzieła charytatywne. W budowie jest dom rekolekcyjny dla 60 osób. W 2022 r. dom postulatu został przeniesiony do Guarambaré, który służy również jako centrum doskonalenia zawodowego. Odpowiadając na potrzebę kształcenia uniwersyteckiego młodzieży z okolicy, w 2010 r. bracia, z pomocą profesorów, założyli i nadal wspierają filię uniwersytetu katolickiego w Asunción. Obecnie ponad 720 studentów uczęszcza na następujące kierunki: księgowość, administracja, prawo, analiza systemów komputerowych itp.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej