Kustodia prowincjalna Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej 
Prowincja macierzysta: prowincja NMP Pocieszycielki Strapionych w USA 

W 1945 r. zakonnicy z byłej amerykańskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia przybyli do Kostaryki, aby zaspokoić potrzeby duszpasterskie kraju. Współbracia zostali zaproszeni przez diecezję Solis. Pierwszymi misjonarzami byli: fr. Eugenio ZWALL, fr. Basil CORBETT, fr. Bonaventure IMHOFF, fr. David SCHULZE, fr. Roman ONDECKO, fr. Hilary MIKETINAC, fr. Eustache BROSENNE, fr. Bertrand HODES.

Obecnie do jurysdykcji należy 24 profesów wieczystych i 7 profesów czasowych posługujących w siedmiu klasztorach.

Kostaryka
La Asunción de Belén: klasztor Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Klasztor został założony 9 lutego 1989 r. jako dom formacyjny dla postulantów. Obecnie współbracia oferują posługę w zakresie formacji i zaspokajają miejscowe potrzeby duszpasterskie.

Alajuela: klasztor NMP Wniebowziętej
Klasztor został otwarty w 1950 r. i jest siedzibą kurii kustodialnej. Bracia oferują posługę duszpasterską wiernym w okolicy.

San José (Moravia): klasztor św. Franciszka z Asyżu
Klasztor został erygowany 20 marca 1950 r. Wspólnota prowadzi szkołę i kolegium św. Franciszka. Zakonnicy zajmują się także działalnością charytatywną i społeczną.

Salwador
San Salvador: klasztor św. Antoniego z Padwy
Obecność braci rozpoczęła się w 1994 r. W klasztorze znajduje się dom formacyjny. Bracia pełnią posługę duszpasterską w okolicznych parafiach.

Gwatemala
Miasto Gwatemala: klasztor i parafia św. Franciszka z Asyżu
Obecność rozpoczęła się w 2012 r. Bracia sprawują opiekę duszpasterską nad parafią, prowadzą różne grupy kościelne i realizują wiele inicjatyw charytatywnych.

Honduras
Campamento (Olancho): klasztor i parafia św. Anny
Klasztor został założony w 1983 r. Współbracia animują duszpasterstwo parafialne i prowadzą różne zajęcia akademickie dla młodzieży. Jeden z misjonarzy obecnej kustodii środkowoamerykańskiej, fr. Casimir CYPHER, poniósł śmierć męczeńską 25 czerwca 1975 r. i dziś toczy się jego proces beatyfikacyjny.

Comayagüela: klasztor św. Józefa z Kupertynu
Klasztor został założony w 1979 r. Bracia opiekują się parafią i animują różne lokalne działania charytatywne.

Franciszkańskie Centrum Misyjne
Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej