W dniach 7-11 czerwca 2021 r., w ośrodku rekolekcyjnym w Bari, odbyła się kapituła prowincjalna zwyczajna prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia).

Była to ostatnia kapituła zwyczajna prowincji apulijskiej, będącej na drodze do zjednoczenia z prowincją świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), przewidzianego na 2024 r., jak zawiera to uchwała 15. kapituły generalnej zwyczajnej 2019.
Obradom przewodniczył wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI. Był również obecny asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN.
Wprowadzenie duchowe poprowadził fr. Giovanni VOLTAN. Temat medytacji brzmiał: Wciąż na nowo w drodze między teraźniejszością a przyszłością. Po odczytaniu sprawozdań przewidzianych w Dyrektorium kapituł i po dyskusji omówiono zagadnienia, które będą przedmiotem obrad na drugiej części kapituły i które wejdą do czteroletniego planu prowincji.
W środę 9 czerwca Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy ośrodka rekolekcyjnego przewodniczył abp Giuseppe SATRIANO, arcybiskup Bari-Bitonto. Zachęcił on braci do nieustawania w drodze, do zaufania Panu i do bycia znakiem nadziei dla innych.
Po południu kustosz prowincjalny kustodii NMP z Coromoto w Wenezueli fr. Franklin Duran ZAMBRANO połączył się online i odczytał sprawozdanie dotyczące działalności kustodii.
Z kolei 10 czerwca z uczestnikami kapituły połączył się online minister generalny fr. Carlos TROVARELLI, przekazując pozdrowienia i słowa zachęty. Następnie przystąpiono do wyboru ministra prowincjalnego, którym w pierwszym głosowaniu został fr. Daniele Maria MAIORANO (pierwsza kadencja).
11 czerwca wybrano definitorium prowincjalne w następującym składzie: fr. Matteo ORNELLI (wikariusz prowincji), fr. Massimo Antonio RUGGIERO (sekretarz prowincji), fr. Fabio PACIELLO (ekonom i poborca prowincji), fr. Gianluca CATAPANO (definitor).
Podczas kapituły wizyty złożyli: Franca PERRELLA, prezes regionalny Rycerstwa Niepokalanej, Mariella MINERVINI, przewodnicząca regionalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Leonardo COLOTTI, przewodniczący regionalny Młodzieży Franciszkańskiej.
Druga część kapituły została zwołana na 9 sierpnia 2021 r.

Fr. Donato GRILLI, sekretarz kapituły