Od czasu, gdy w 2010 r. wyszły na jaw przypadki nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich, a dotknięta nimi była i jest także prowincja św. Elżbiety w Niemczech, podjęto liczne działania mające na celu pomoc poszkodowanym i wyjaśnienie przestępstw, których dopuścili się niektórzy bracia.

Ważne jest, aby – oprócz spojrzenia w przeszłość i poradzenia sobie z nią prawnie – współbracia zapobiegali nadużyciom i napaściom seksualnym w przyszłości. Z tego powodu regularnie prowadzone są kursy z zakresu profilaktyki. W tym roku prowincja organizuje dwa dwudniowe seminaria.
Pierwsza grupa braci spotkała się w dniach 3-4 lipca 2022 r. w klasztorze w Würzburgu. Wraz z prelegentami Ute BIRKEMEYER i Friedel KONIETZNY, którzy prowadzili podobne seminaria również dla braci mniejszych i dla kapucynów, nasi współbracia zajęli się kwestią nadużyć z punktu widzenia biograficznego: Gdzie w moim życiu spotkałem się z nadużyciami? W jaki sposób te epizody są związane z moim życiem zakonnym?
Obaj prelegenci przedstawili zarys rozwoju psychoseksualnego człowieka i podjęli próbę zdefiniowania naruszenia granic. Studium poszczególnych przypadków posłużyło do uświadomienia braciom ich własnych zachowań. Raz po raz widać było wyraźnie, jak struktury władzy i brak dialogu między nimi mogą przyczyniać się do tworzenia przestrzeni, w których bracia zadają ludziom przemoc, nie będąc przez długi czas zauważeni.
Drugie seminarium dotyczące profilaktyki odbędzie się w październiku 2022 r. Do końca roku wszyscy bracia muszą wykazać, że wzięli udział w odpowiednim kursie w prowincji lub w diecezji.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny