Od 27 maja do 9 czerwca 2018 r. młodzi zakonnicy z federacji AFCOF (obszar Afryki) kontynuowali drugi etap formacji w Asyżu i innych miejscach franciszkańskich. Gościnną siedzibą stał się dla nich pierwotny klasztor w Rivotorto koło Asyżu.

W ramach odwiedzin różnych miejsc i podjętych refleksji była możliwość podzielenia się doświadczeniem misyjnym z fr. Jarosławem WYSOCZAŃSKIM, sekretarzem generalnym ds. animacji misyjnej (SGAM).
7 czerwca 2018 r. przypadało wspomnienie liturgiczne błogosławionych męczenników franciszkańskich z Pariacoto (Peru): Michała TOMASZKA i Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO. W tym dniu zorganizowano laboratorium na różne tematy, składające się z trzech części: metodologiczne podejście do różnych misji w Kenii i w Zambii, ocena dotycząca wysiłków na rzecz „inkulturacji” (metod duszpasterskich, religijności ludowej, kultur, miejsc pochodzenia), „przyłączenie się” do tych, którzy określani są mianem „ostatnich”.
Próbowano odpowiedzieć na pytania, wychodząc od blasków i cieni niedawnej przeszłości: jak dziś – według młodych zakonników z Kenii i Zambii – mógłby wyglądać „franciszkański styl misji”? Jakie są konkretne decyzje do podjęcia? W jakie dziedziny warto byłoby się zaangażować? W jakim kierunku powinna zmierzać polityka misyjna zakonu?
Druga część spotkania była przeznaczona na przybliżenie świadectwa życia i męczeństwa naszych współbraci Michała i Zbigniewa.
W trzeciej części starano się otworzyć horyzonty w odniesieniu do misji w zakonie poprzez formację i dzielenie się kluczowymi elementami duchowości franciszkańskiej w celu wzbudzenia zapału i entuzjazmu dla misji.
Wieczorem fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI przewodniczył Mszy św., w której uczestniczyła miejscowa wspólnota, parafianie, bracia z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i pielgrzymi. Wspominając fr. Michała i fr. Zbigniewa, skupił się na ich męczeństwie w kontekście trzech kluczowych słów: misja, braterstwo, ubodzy.
Nie można pominąć ważnego szczegółu: wszystko odbywało się w wyjątkowym miejscu – sanktuarium w Rivotorto – gdzie miała początek przygoda franciszkańska.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM