27 czerwca 2019 roku w rzymskiej bazylice św. Andrzeja delle Fratte, przed cudownym obrazem Matki Bożej, dwadzieścia pięć osób dokonało aktu osobistej konsekracji Niepokalanej, na wzór św. Maksymiliana M. KOLBEGO.

Ta święta rzymska świątynia była droga polskiemu męczennikowi, który tutaj właśnie – 19 kwietnia 1918 r. – odprawił swoją pierwszą Mszę św. Często też pisząc do osób z którymi utrzymywał korespondencję i do swoich wychowanków –wspominał nawrócenie Żyda Alfonsa RATISBONNE, które również tutaj się dokonało. Jest to miejsce szczególnie mu drogie, miejsce święte, które często nawiedzał czy to jako student w Rzymie czy jako pielgrzym przy okazji wyjazdu do Włoch, po powrocie do Polski.
W październiku ubiegłego roku Bracia Minimi, którzy opiekują się świątynią, zaproponowali wiernym i turystom drogę przygotowania do konsekracji Niepokalanej. Zaangażowali w akcję Międzynarodowe Centrum MI, które dołożyło wszelkich starań, aby tę wspaniałą inicjatywę kontynuować. W ten sposób grupa ludzi zakończyła drogę formacji i przygotowania do konsekracji Niepokalanej. Sama konsekracja miała miejsce podczas nieszporów w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przebiegła w atmosferze radości i skupienia.
Przypominam, że każdego 27 dnia miesiąca, upamiętnia się w tej świątyni dar cudownego medalika, który przekazała Matka Boska. W ten sugestywny kontekst wpisana została liturgia, podczas której dokonało się oddanie się Maryi. Posłużono się tekstem, który w 1920 r. zredagował św. Maksymilian; pomogło im to zrozumieć wyjątkowość aktu, poprzez który mogli się całkowicie oddać w ręce Niepokalanej. Dokonując tego, zobowiązali się jednocześnie, by kroczyć drogami polskiego świętego, który zaczynając od tych słów, zrealizował swoją misję i męczeństwo, w sposób bezprecedensowy.
W przedsięwzięciu, o którym mowa, należy podkreślić zaangażowanie Giuliany DELLA PENNA, prezesa MI dla regionu Lacjum, która z wielką delikatnością i kompetencją towarzyszyła przygotowującym się do konsekracji.
W ten oto sposób św. Maksymilian „ożył” niejako na nowo w kościele św. Andrzeja delle Fratte, świątyni tak bardzo przez niego ukochanej, która może i powinna stać się punktem wyjścia dla wielu braci i sióstr, którzy w rękach Maryi chcą w pełni przeżyć swoje powołanie chrzcielne.

Fr. Raffaele DI MURO, prezes międzynarodowy MI