W dniach od 18 do 30 kwietnia 2018 r. postulator generalny zakonu udał się do Rumunii i na Węgry w sprawie dwóch procesów beatyfikacyjnych: czcigodnej sługi Bożej Weroniki ANTAL (1935-1958) i sługi Bożego fr. Didák KELEMEN (1683-1744).

Od 18 do 25 kwietnia w Nisiporești w Rumunii fr. Damian PĂTRAȘCU odbył różne spotkania z komitetem przygotowującym beatyfikację sługi Bożej Weroniki ANTAL, która będzie miała miejsce 22 września 2018 r.
W poniedziałek 23 kwietnia w obecności biskupa diecezjalnego Petru GHERGHEL, ministra prowincjalnego prowincji św. Józefa w Rumunii fr. Teofil PETRIȘOR oraz innych zakonników i wiernych przystąpiono do ekshumacji, rekognicji, pobrania relikwii i przeniesienia sługi Bożej z cmentarza miejskiego, gdzie przed 60. laty została pochowana, do nowej krypty w kościele dedykowanym „Dormitio Mariae” w Nisiporești, powierzonym naszym współbraciom.
W następnych dniach, od 26 do 30 kwietnia, fr. Damian przybył najpierw do Arad, a potem do Miszkolc na Węgrzech, gdzie rozmawiał z ministrem prowincjalnym prowincji św. Elżbiety na Węgrzech i Siedmiogrodzie fr. Zsolt KALNA oraz z innymi zakonnikami na temat wznowienia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Didák KELEMEN.
W sobotę 28 kwietnia postulator wziął udział we wzruszających obchodach zorganizowanych z okazji wspomnienia śmierci sługi Bożego: nazwaniu małego placu imieniem sługi Bożego, krótkim spektaklu teatralnym i recytacji poezji, projekcji filmu dokumentalnego. Wszystko zostało zwieńczone uroczystą Mszą św., podczas której przypomniano świątobliwe życie naszego współbrata, jak też aktualność jego przesłania dla nas.

Fr. Damian PĂTRAȘCU, postulator generalny