W sobotę 23 czerwca 2018 r. zakończył się 114. rok akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury Seraphicum w Rzymie, zarządzanym przez Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.

Jak zwykle, uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną, po której nastąpił czas braterskiego współdzielenia się podczas kolacji w ogrodzie przy budynku Seraphicum.
Liturgii mszalnej przewodniczył fr. Jerzy NOREL, wikariusz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i wielki wicekanclerz wydziału, który – nawiązując do słów powitania skierowanych przez dziekana wydziału fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN – przypomniał, że to właśnie Msza św. jest właściwą okazją do podziękowania Bogu za liczne dary otrzymane w ciągu roku akademickiego, zarówno na poziomie formacji, jak też na płaszczyźnie przyjaznych relacji pomiędzy studentami.
„Lata studiów – podkreślił fr. Jerzy – są czasem spotkania z Bogiem. Kto studiuje teologię, jest zaangażowany w tę dynamikę nie tylko poznania, ale spotkania, doświadczenia Osoby. Bóg nie jest przecież ideą, koncepcją, czymś abstrakcyjnym, lecz żywą i prawdziwą Osobą, która nas kocha”.
Po zakończeniu celebracji eucharystycznej dziekan fr. NGUYEN pogratulował studentom, którzy w ciągu roku akademickiego złożyli egzaminy w stopniu bakalaureatu (Vincent Antony Pragasam INNASIMUTHU, Christopher Michael DUDEK OFMConv, Joseph Dayag-Né-Wendé KADSONDO OFMConv, Franca LIMONGI, Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO OFMConv, Téyindé Songré Martin ROUAMBA OFMConv, Ramón Alfredo RUI UREÑA OFMConv i Mateusz WOJTOWICZ OFMConv) i licencjatu (Pedro Javier MORA ALVIAREZ OFMConv, Thanh Dong HOANG OFMConv i Alessio SECONI).
Wykłady w nowym roku akademickim rozpoczną się 8 października 2018 r.

Elisabetta LO IACONO, biuro prasowe Seraphicum