Zgodnie z tradycją, w tygodniu następującym po Wielkanocy odbyło się spotkanie postnowicjuszy i postulantów z federacji CEF (Centralis Europae Foederatio), które miało miejsce w dniach 19-23 kwietnia 2022 r. w Olimje w Słowenii. Spotkanie zbiegło się w czasie z posiedzeniem ministrów prowincjalnych, kustoszy i delegatów z CEF w Olimje.

Osobliwością spotkania postnowicjuszy, postulantów, wychowawców i przełożonych CEF stał się fakt, że było ono pierwsze po rozpoczęciu pandemii. Należy zaznaczyć, że bracia odbywający formację pochodzili z prowincji św. Hieronima w Chorwacji (postulanci i postnowicjusze) i z prowincji św. Elżbiety w Niemczech (diakon). Pozostałe jurysdykcje nie mają na razie nikogo na formacji.
W spotkaniu wzięli udział: minister prowincjalny z Chorwacji fr. Miljenko HONTIĆ, trzech postnowicjuszy i dwóch postulantów z Chorwacji oraz ich wychowawca fr. Stjepan BRČINA, diakon z Niemiec ze swoim ministrem prowincjalnym fr. Andreas MURK, minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Milan KOS i wychowawca słoweńskich postnowicjuszy fr. Slavko STERMŠEK, kustosz kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Dariusz ZAJĄC, delegaci prowincjalni w Niemczech z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Andrzej IWANICKI oraz z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Stanisław ŚLIWIŃSKI, a także przedstawiciel współbraci rumuńskich w Niemczech. Z kolei kurię generalną reprezentowali: asystent generalny CEF fr. Igor SALMIČ i wicesekretarz generalny ds. formacji fr. Maximilianus SEMBIRING.
Pierwszy dzień spotkania, 19 kwietnia, rozpoczął się od odmówienia nieszporów, spożycia kolacji i braterskiej rekreacji.
20 kwietnia nastąpiły różne spotkania i prace w grupach. Postnowicjusze, postulanci, diakon i wychowawcy spotkali się z fr. Maximilianus SEMBIRING, który przybliżył niektóre treści nowego Discepolato francescano. Dokument ten zostanie zatwierdzony ad experimentum przez ministra generalnego i jego definitorium do końca 2022 r., zaś ostateczne zatwierdzenie nastąpi na kapitule generalnej w 2025 r. W tym samym czasie ministrowie prowincjalni, kustosze i delegaci spotkali się, aby przeanalizować aktualną sytuację w swoich jurysdykcjach i przedyskutować przyszłość Zakonu w Europie.
W kolejnym dniu, 21 kwietnia, wybrano nowy zarząd CEF: przewodniczący – fr. Milan KOS, wiceprzewodniczący – fr. Miljenko HONTIĆ, sekretarz – fr. Andreas MURK. Tymczasem bracia odbywający formację i ich wychowawcy udali się na wycieczkę w okolice Olimje. Fr. Jože STROJIN, należący do wspólnoty klasztornej w Olimje, zabrał ich do małej wioski Zagorje, gdzie zwiedzili barokowy kościół i grotę poświęconą Matce Bożej z Lourdes, jedno z najważniejszych miejsc na maryjnym szlaku pielgrzymkowym w Słowenii. Po obiedzie wszyscy współbracia zwiedzili klasztor i kościół w Olimje, a następnie kontynuowali spotkania i obrady. Postnowicjusze i wychowawcy spotkali się z fr. Igor SALMIČ, z którym rozmawiali o sytuacji Zakonu, powołaniach i tożsamości franciszkańskiej. W międzyczasie przełożeni odbyli spotkanie formacyjne z wicesekretarzem ds. formacji.
Dzień 22 kwietnia został zarezerwowany na wspólną wycieczkę. Wszyscy uczestnicy udali się do bazyliki w Ptujska Gora, obsługiwanej przez naszych braci, gdzie sprawowano Eucharystię. Należy podkreślić serdeczne przyjęcie przez współbraci słoweńskich. Po Mszy św., której przewodniczył minister prowincjalny fr. Milan KOS, spożyto obiad, a potem nastąpił wyjazd do Ptuj, gdzie obejrzano kościół św. Jerzego, wybudowany w stylu romańskim, gotyckim i barokowym. Miała też miejsce wizyta w klasztorze świętych Piotra i Pawła Apostołów oraz w kurii prowincjalnej, gdzie bogatą historię klasztoru i prowincji opowiedzieli fr. Milan KOS i fr. Igor SALMIČ. Wycieczka zakończyła się kolacją i odmówieniem nieszporów w Ptuj, po czym wrócono do Olimje.
W ostatnim dniu rano, 23 kwietnia, zaraz po Mszy św. i śniadaniu, bracia pożegnali się i rozjechali do swoich domów.
Warto dodać, że modlitwy były odmawiane w różnych językach, a mianowicie po włosku, niemiecku, angielsku, łacinie, słoweńsku i chorwacku, w zależności od tego, kto przewodniczył modlitwie i celebracji eucharystycznej. Uczestniczący w spotkaniu współbracia zostali ubogaceni rozważaniami Ewangelii z danego dnia, przygotowanymi przez asystenta generalnego i ministrów prowincjalnych z Niemiec, Słowenii i Chorwacji. Nie sposób przy tym nie wspomnieć o wspaniałej przyrodzie, która dawała możliwość spacerowania po lesie, oglądania jeleni na sąsiednim wzgórzu i podejmowania wypraw w góry.
Wdzięczni Bogu za wszystkie Jego dary, powierzamy się waszej modlitwie.

Fr. Erik MATEJAK