W dniach 29-30 stycznia 2019 roku w klasztorze z bł. Antona M. SLOMŠEK w Olimije odbyło się doroczne spotkanie gwardianów i ekonomów z zarządem Prowincji św. Józefa na Słowenii. Obecni byli wszyscy gwardiani i większość ekonomów.

Wszystkich uczestników powitał minister prowincjalny fr. Igor SALMIČ.
Tematyka pierwszego roku PPQ (czteroletni plan prowincji) jest życie modlitwy. Po wprowadzeniu prowincjała głos zabrał asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Miljenko HONTIĆ, który wygłosił konferencję na temat:
„Życie modlitwy w federacji CEF i pokusy jej dotyczące”. Po konferencji poszczególni gwardianie złożyli swoje sprawozdania, a następnie miała miejsce wymiana refleksji (feed-back) po referacie asystenta.
W drugim dniu swoje sprawozdania złożyli: ekonomowie klasztorów; rektor post-nowicjatu; ekonom prowincjalny.
W trakcie spotkania każdy z przełożonych podał listę braci z własnej wspólnoty, którzy wezmą udział w rekolekcjach prowincjalnych (dwa turnusy do wyboru), które w tym roku wygłosi fr. Martin KMETEC, aktualnie członek Kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej, ale pochodzący z prowincji słoweńskiej.
Zgodnie z tradycją tego rodzaju spotkań, w ostatnim dniu do uczestników dołączyli inni bracia z prowincji, aby wspólnie świętować urodziny i imieniny współbraci przypadające w miesiącu styczniu.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF