Od 10 do 19 września 2023 r. bracia seniorzy z Polski odprawili rekolekcje zakonne we Włoszech.

Pomysłodawcą był wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który zlecił delegatowi generalnemu ds. formacji fr. Piotrowi STANISŁAWCZYKOWI zorganizowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Ideą przewodnią było to, aby wzięli w nich udział bracia starsi z FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis), którzy nie mieli jeszcze okazji być przy grobie św. Franciszka w Asyżu.
Do uczestnictwa zgłosiło się ośmiu braci z trzech polskich prowincji: prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie (fr. Józef CYDEJKO i fr. Piotr MARSZAŁKIEWICZ z klasztoru w Legnicy, fr. Stanisław GLISTA z Kalwarii Pacławskiej, fr. Jerzy BRUSIŁO z Krakowa), prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie (fr. Mariusz SŁOWIK, fr. Franciszek REKOWSKI i fr. Kazimierz DOMEŁA z Niepokalanowa), prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku (fr. Wiesław PRZYBYSZ z Darłowa).
Pierwszy i ostatnie dni goście spędzili w klasztorze św. Maksymiliana M. Kolbego w Rzymie. Drugiego dnia, po porannej Mszy św., jutrzni i śniadaniu, udali się do Asyżu, gdzie zamieszkali w klasztorze „Franciscanum”. W poszczególne dni, po porannej jutrzni i śniadaniu, pielgrzymowali do miejsc związanych z życiem św. Franciszka, gdzie celebrowano Msze św. (bazylika św. Franciszka, Porcjunkula, San Damiano i Rivotorto). Po obiedzie był czas na odpoczynek, indywidualnie zaplanowane pielgrzymki i osobistą modlitwę. Dzień kończył się nieszporami, adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną kolacją.
Ostatniego dnia zakonnicy udali się do Greccio i Fonte Colombo, gdzie świętowali 800-lecie urządzenia żłóbka Bożonarodzeniowego i powstania Reguły zakonnej.
W niedzielę 17 września przybyli do kurii generalnej w Rzymie. W bazylice świętych Dwunastu Apostołów sprawowali Mszę św., a następnie spotkali się z wikariuszem generalnym, który oprowadził ich po bazylice i klasztorze. Zwieńczeniem był wspólny obiad z ministrem generalnym i współbraćmi z kurii.
Bracia seniorzy dziękują przełożonym z FEMO za otwartość na inicjatywę i za wsparcie finansowe udzielone na zorganizowanie rekolekcji. Wyrażają także szczególną wdzięczność przełożonym w domach generalnych w Rzymie i w Asyżu za okazaną gościnność i życzliwość. Wszyscy mają nadzieję, że pomysł będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.

Fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji