W dniach 7-11 stycznia 2020 r. definitorium prowincji św. Elżbiety w Niemczech rozpoczęło nowy rok i nowe czterolecie, odprawiając rekolekcje w klasztorze franciszkanek konwentualnych w Muotathal w Szwajcarii.

Klasztor ten posiada tradycję franciszkańską sięgającą prawie 800 lat. Definitorzy zostali serdecznie przyjęci przez matkę przełożoną Scholastykę OPPLIGER. Pięciu współbraci codziennie sprawowało Mszę św. dla sióstr i włączało się we wspólnotową modlitwę brewiarzową. Każdego dnia miały miejsce dwa spotkania robocze, skoncentrowane na istotnych zagadnieniach naszego życia jako braci mniejszych konwentualnych, na powołaniach, franciszkańskim stylu życia, wspólnotach klasztornych, ślubach zakonnych itp.
Rekolekcje, przeprowadzone z dala od codziennych obowiązków i zajęć, umożliwiły braciom podjęcie bardziej pogłębionego dialogu aniżeli miałoby to miejsce w domu czy podczas posiedzeń definitorium. Chętnie zobowiązali się też do przygotowywania posiłków. Ponadto odbyli pielgrzymkę do pobliskiego klasztoru benedyktynów w Einsiedeln. Rekolekcje stały się dobrą okazją, aby wzmocnić więzi między członkami nowego definitorium.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny