W dniach 8-10 października 2019 r. federacja Conventual Franciscan Federation (CFF) odbyła organizowane co pół roku spotkanie w Castro Valley w Kalifornii.

Były reprezentowane wszystkie jurysdykcje, a poruszone zagadnienia to: finansowanie programów formacyjnych, sprawozdania dotyczące współpracy między jurysdykcjami w zakresie promocji powołaniowej, formacja początkowa i ustawiczna, Rycerstwo Niepokalanej itp. Zatwierdzono niektóre inicjatywy na rzecz formacji ustawicznej.
Kluczowym momentem zebrania było wystąpienie fr. Michaela LASKY na temat programu dla braci studentów, przeprowadzonego w dniach 25 maja – 13 lipca 2019 r. i poświęconego kwestiom sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC). Spotkanie to odbyło się w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Młodzi bracia mieli możliwość zapoznania się z różnymi problemami społecznymi, angażując się w nie konkretnie, a nie tylko na poziomie teoretycznym.
Fr. Michael został zaproponowany jako koordynator GPIC dla całej federacji CFF; obecnie służy temu sektorowi w prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA (OLA).
W ostatnim dniu spotkania zakonnicy odwiedzili San Francisco, a w szczególności narodowe sanktuarium św. Franciszka, gdzie znajduje się dokładna replika Porcjunkuli.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF