W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022 r. bracia z prowincji św. Bonawentury w USA odbyli drugą część kapituły prowincjalnej zwyczajnej.

Większość braci była osobiście obecna na obradach w klasztorze Matki Bożej Fatimskiej w Marytown (Illinois), zaś niektórzy z Australii i USA uczestniczyli online.
Głównym tematem kapituły było opracowanie czteroletniego planu prowincji i rewizja Statutów prowincjalnych w ramach dostosowania ich do Konstytucji i Statutów generalnych.
Czteroletni plan prowincji przewiduje program formacji ustawicznej na poziomie klasztorów i prowincji. Zakonnicy mówili też o potrzebie kontynuowania i rozwijania duszpasterstwa powołań. Omówili także relacje z delegaturą prowincjalną w Australii.
Dwa klasztory w Rockford w stanie Illinois zostały zniesione, zaś trzeci w Peoria został przeniesiony do Wenona (w tej samej diecezji).
Wybrano gwardianów, odpowiedzialnych za formację i przewodniczących komisji. Gwardiani trzech klasztorów w Australii zostaną mianowani po zakończeniu wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez ministra prowincjalnego fr. Paul LANGEVIN i asystenta generalnego CFF (Conventual Franciscan Federation) fr. Jude WINKLER w listopadzie 2022 r.

Fr. Jude WINKLER