Dzięki zaangażowaniu FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) Konstytucje i Statuty generalne Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zostały przetłumaczone na język polski.

Wkrótce tłumaczenia te będą dostępne dla współbraci z 11 krajów: Białorusi, Bułgarii, Czech, Kazachstanu, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.
Teksty zostały opracowane przez grupę roboczą złożoną z fr. Zbigniewa KOPEĆ z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), fr. Kazimierza MALINOWSKIEGO z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), fr. Jana OLSZEWSKIEGO (Warszawa) i fr. Piotra GRYZIEC (Kraków).
Po przeprowadzonej szerokiej dyskusji kapituła generalna nadzwyczajna w 2018 r. zatwierdziła i przyjęła nowy tekst Konstytucji, który następnie został przedłożony Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i oficjalnie zatwierdzony 29 listopada 2018 r. Z kolei 8 grudnia 2018 r. były minister generalny fr. Marco TASCA promulgował Konstytucje i postanowił, że otrzymują moc prawną od 2 lutego 2019 r.
Nowe Statuty generalne zostały zatwierdzone na kapitule generalnej zwyczajnej w 2019 r. i ogłoszone w dniu 14 sierpnia 2019 r. przez obecnego ministra generalnego fr. Carlosa TROVARELLI. W dekrecie promulgacyjnym podkreślił ich ogromną wagę: „Opracowaliśmy nowe Statuty generalne, aby wskazać jeszcze bardziej konkretną drogę do życia Ewangelią w dzisiejszym kontekście historycznym”.

Fr. Jan Maria SZEWEK