W dniach 17-18 września 2019 r. w klasztorze Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu zakonnicy z kustodii św. Maksymiliana M. Kolbego w Kanadzie przeprowadzili drugą część kapituły kustodialnej.

Obradom przewodniczył kustosz fr. Józef BŁASZAK, a wzięli w nich udział również fr. Tomasz RYŁKO, wikariusz prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), i fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF (Conventual Franciscan Federation).
Współbracia dyskutowali o swojej obecności w różnych miejscach i o prowadzonej w nich posłudze apostolstwa. Kustodia będzie kontynuowała dyskusję na ten temat do kapituły nadzwyczajnej w 2021 r.
Fr. Józef BŁASZAK został wybrany gwardianem klasztoru Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu, fr. Dariusz SZURKO gwardianem klasztoru Świętej Trójcy w Montrealu, fr. Adam ZAWACKI gwardianem klasztoru św. Michała w Montrealu, a fr. Wacław SOKOŁOWSKI gwardianem klasztoru św. Jana Kantego w Clifton (New Jersey, USA).
Bracia omówili i zatwierdzili uchwałę, która postanawia, że klasztor Matki Bożej Częstochowskiej w Bostonie (Massachusetts, USA) stanie się domem dla braci zamierzających spędzić rok szabatowy oraz dla tych, którzy chcą pogłębić język angielski bądź podjąć inne studia.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF