Profesja czasowa
W dniu 9 stycznia 2022 r., w święto Chrztu Pańskiego, profesję czasową złożyli fr. Alfredo de los Santos BELLO TERAN i fr. Neider Luis TETAY SÁNCHEZ z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii. Uroczystość odbyła się w kaplicy klasztoru i siedzibie nowicjatu FALC (Federación América Latina Conventuales) pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Itagüí (Antioquia).
Mszy św. przewodniczył kustosz prowincjalny fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN. W homilii zachęcił on neoprofesów, aby uznali i przeżywali profesję zakonną jako fundamentalny znak życia konsekrowanego, jako przejaw największego daru miłości do Tego, który ich zafascynował i który daje im siłę do naśladowania Go za przykładem świętego z Asyżu. Dodał, by nie oczekiwali niczego innego, jak tylko pełni w Bogu, zaś pragnienie to pomoże im podjąć i skutecznie odpowiedzieć na wezwania Kościoła i Zakonu.
Liturgię eucharystyczną koncelebrowali mistrz nowicjuszy fr. Pedro Pablo BERMÚDEZ i wychowawca profesów fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO. Uczestniczyli w niej także inni bracia z kustodii: fr. Camilo CALLE RAMÍREZ, animator powołań, oraz nowicjusze rozpoczynający roczny nowicjat.
Życzymy naszym współbraciom dobrze przebytej drogi z Chrystusem i coraz lepszego utożsamienia się z ideałami Jego królestwa.

Rozpoczęcie nowicjatu FALC 2022-2023
10 stycznia 2022 r., w kaplicy klasztornej w Itagüí (Antioquia), nowicjat rozpoczęli: fr. Weslyn Daniel CÁRCAMO ANDINO z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej, fr. Richard Javid ACUÑA RIVAS, fr. Santiago de la Inmaculada BUILES BUILES, fr. Breiner TORREGLOSA ARDILA i fr. Brayan Alfonso ESTRADA GARCÍA z kustodii kolumbijskiej.
Uroczystość odbyła się podczas Eucharystii, której przewodniczył kustosz prowincjalny. W liturgii wziął udział mistrz nowicjuszy, wychowawca profesów, animator powołań oraz fr. David TABARES VÉLEZ, który przygotowuje się do złożenia ślubów wieczystych.
W świetle początku liturgicznego okresu zwykłego, uważanego za wędrówkę duchową, gdzie chrześcijanie kierują się ku pogłębianiu tajemnic zbawienia, kustosz prowincjalny zachęcił nowicjuszy do przeżywania czasu nowicjatu jako doświadczenia drogi duchowej, na której otrzymują łaskę pogłębienia charyzmatu franciszkańskiego, i jako czasu rozeznania, w którym będą mieli okazję utożsamić się ze stylem naśladowania Chrystusa realizowanego na łonie rodziny zakonnej.
Powierzamy nowicjuszy macierzyńskiej opiece Matki Bożej, aby wiernie wypełniali Jej radę: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Rozpoczęcie drugiego nowicjatu
We wtorek 11 stycznia 2022 r. fr. David TABARES VÉLEZ rozpoczął czas bezpośredniego przygotowania (drugi nowicjat) do profesji wieczystej. Jest to czas, w którym nasz współbrat będzie miał okazję pogłębić istotne wymiary formacji, braterstwa i duchowości, aby za przykładem św. Franciszka z Asyżu i na łonie franciszkańskiej rodziny zakonnej na nowo ożywić postanowienie przeżywania swojej konsekracji jako ostatecznego daru miłości dla Najwyższego Dobra. W tym celu przez tydzień odbywał ćwiczenia duchowe, aby w wewnętrznym dialogu i rozeznaniu mógł skonfrontować swoje życie i powołanie w świetle Tego, który go powołał.
Życzymy naszemu współbratu owocnego przygotowania się do złożenia profesji solemnej.

Fr. Jair del Cristo CONTRERAS LÁZARO, sekretarz kustodialny