Po promulgowaniu nowych Konstytucji najlepszym sposobem ich poznania przez braci było przystąpienie do tłumaczeń. Projekt ten od pewnego czasu leżał na sercu współbraciom z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii. Posiadanie Konstytucji w języku francuskim może być pomocne także dla innych jurysdykcji i dla przybliżenia charyzmatu tym, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem.

Ponieważ niektórzy bracia ze wspólnot kustodii znają obydwa języki (włoski i francuski), wszyscy otrzymali fragmenty do przetłumaczenia. Podczas ograniczeń spowodowanych pandemią było to zarazem pewne ćwiczenie dla przyszłych nowicjuszy, a także możliwość do nauki języka włoskiego. Różne okresy lockdownu zapewniły więcej czasu na prace tłumaczeniowe. Poszczególne przetłumaczone części zostały następnie przejrzane przez fr. Daniel GAL, który połączył je w całość, ujednolicając styl i dodając francuską wersję Źródeł franciszkańskich. Z pomocą ekspertów świeckich ostateczny projekt został opracowany 7 lipca 2021 r.
W okresie Adwentu, od 28 listopada do 4 grudnia 2021 r., odbędą się tygodniowe rekolekcje zakonne dla braci z kustodii, które poprowadzi były minister generalny kapucynów fr. Mauro JÖHRI, a ich tematem będzie Reguła. W perspektywie kapituły kustodialnej, która będzie miała miejsce w lutym 2022 r., współbracia w najbliższych miesiącach dokonają pogłębionej lektury tekstu Konstytucji.
Będzie to ważny czas formacji nawiązującej do naszego sposobu życia, albowiem chodzi o to, by przeżyć kapitułę z odnowionym zapałem i zawsze wsłuchując się w głos Ducha Świętego.

Fr. Jean-François Marie AUCLAIR

pdf pobierz >>>