W sobotę 11 lipca 2020 r., o godz. 18, na placu Zwycięstwa w Genui, abp Marco TASCA OFMConv przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Angelo BAGNASCO.

Z powodu pandemii liturgia była sprawowana na głównym placu miejskim, by mogła w niej wziąć udział większa liczba wiernych (około 1000). Oprócz władz, uczestniczyli w niej krewni i przyjaciele nowego arcybiskupa oraz wielu współbraci zakonnych, zwłaszcza z prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne).
Na zakończenie uroczystości abp Marco TASCA wyraził wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za dar życia i za powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego. Z kolei zwrócił się do papieża Franciszka, dziękując mu za obdarzenie go zaufaniem i mianowanie arcybiskupem Genui. Podziękował też kard. Angelo BAGNASCO za jego obecność i za dotychczasowe przewodzenie Kościołowi w Genui. Następnie skierował myśl do wiernych całej archidiecezji i podkreślił, że nowy pasterz chce być jak ojciec i brat wszystkich, aby każdy stał się zatroskany o dobro innych. Na koniec dziękował swojej rodzinie i Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych, a także wielu osobom, które nie mogły uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości.
„A teraz, umiłowani bracia i siostry, zaczynamy służyć Panu, szukając razem oblicza Ojca, aby być autentycznymi świadkami radości z przynależności do Jego Syna Jezusa Chrystusa” – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie.
Módlmy się do Ojca miłosierdzia, aby wspierał go we wszystkich dobrych intencjach i postanowieniach.

Biuro ds. komunikacji

Zob. także:
https://www.ofmconv.net/lettera-del-ministro-generale-per-lordinazione-episcopale-di-fra-marco-tasca/
https://www.ofmconv.net/ostende-nobis-patrem-motto-e-stemma-di-mons-marco/
https://www.ofmconv.net/fra-marco-tasca-nuovo-arcivescovo-di-genova/