Od kilku lat zakonnicy z prowincji św. Elżbiety w Niemczech zajmują się zagadnieniami związanymi z ochroną stworzenia.

W latach 2015-2016 kapituła prowincjalna ustanowiła obowiązkowe normy dla wszystkich klasztorów, jak np. zakup energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ponadto wszystkie klasztory, w zależności od sytuacji lokalnej, muszą podejmować dalsze działania dotyczące kwestii ekologicznych i przedstawiać je prowincji w rocznym sprawozdaniu. Obecnie głównym problemem w Niemczech jest energia. Wojna na Ukrainie i jej konsekwencje doprowadziły do ogromnego wzrostu cen.
Jak oszczędzać energię było tematem dnia formacyjnego w klasztorze w Würzburgu, który odbył się 24 września 2022 r. i w którym uczestniczyło około 15 braci. Aspekt szczególny: kilka dni wcześniej podobne spotkanie zostało już zorganizowane przez siostry franciszkanki z Oberzell. Fr. Markus SCHOLZ, delegat prowincjalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, współpracował przy koncepcji i realizacji dnia formacyjnego z s. Beate KRUG, która w swoim zgromadzeniu zakonnym jest odpowiedzialna za kwestie związane ze środowiskiem.
Braciom wyjaśniono pewne konteksty związane z produkcją i magazynowaniem energii. Następnie poproszono ich o sugestie dotyczące oszczędzania energii w klasztorze. Wymiana tych opinii posłuży zarazem jako zbiór propozycji, gdyż do początku października 2022 r. klasztory będą musiały poinformować prowincję o tym, jak w sposób wiążący oszczędzać energię. W drugiej części dnia zakonnicy zmierzyli się z pytaniem, jak „dobrze żyć” w przyszłości, aby pomóc zachować stworzenie także dla kolejnych pokoleń.

Fr. Andreas MURK

Germania