Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z drugim numerem biuletynu „Fraternus Nuntius” z 2023 r., zawierającego dokumenty i wiadomości obejmujące miesiące od kwietnia do czerwca 2023 r.

Po kalendarium ministra generalnego (s. 4) znajdują się strony poświęcone obradom definitorium generalnego (s. 5-9) i działalności urzędów generalnych (s. 10-29) ze szczególnym zwróceniem uwagi na spotkanie z przewodniczącymi federacji (s. 15) i na drugą edycję spotkania „w połowie drogi” (s. 18-19).
Jak zwykle, tablica solidarności (s. 30) podaje ofiary otrzymane za pośrednictwem generalnego biura ekonomicznego.
W dalszej części pojawiają się informacje z poszczególnych federacji Zakonu: African Federation of Conventual Franciscans (s. 31-34) – święcenia diakonatu w Zambii (s. 32); Centralis Europae Foederatio (s. 35-40) – pielgrzymka młodzieży do sanktuarium św. Antoniego w Zagrzebiu (38-39); Conventual Franciscan Federation (s. 35-40) – wiosenne zebranie CFF w Chicago (s. 41); Federación América Latina Conventuales (s. 42-53) – profesja solemna w Argentynie (s. 49); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 54-63) – święcenia kapłańskie w Indiach (s. 54-55) i na Filipinach (s. 63); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 64-76) – święcenia kapłańskie w Polsce (s. 75); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 77-93) – profesja solemna w Apulii (s. 81).
Na końcu zamieszczone są materiały dotyczące kapituły zwyczajnej kustodii słowackiej (s. 94-95), kapituły nadzwyczajnej prowincji meksykańskiej (s. 96) oraz dane statystyczne (s. 97).

Biuro ds. komunikacji

FRATERNUS NUNTIUS 2/2023 >>>