W czwartek 17 czerwca 2021 r., na Papieskim Ateneum Św. Anzelma w Rzymie, fr. Zlatko VLAHEK z prowincji św. Hieronima w Chorwacji obronił pracę doktorską.

Rozprawa nosi tytuł: Linguae vernaculae usurpatio valde utilis” (SC 36, 2). Aby przetłumaczyć „fideliter” po „Magnum principium”, i została napisana w czterech rozdziałach pod kierunkiem prof. José Antonio GOÑI BEASOAIN DE PAULORENA. Doktorant podjął próbę zbadania problemów związanych z tłumaczeniem tekstów liturgicznych z języka oryginalnego na języki narodowe i lokalne. Swoją analizę oparł na dokładnym przestudiowaniu dokumentów Kościoła na ten temat. Przybliżył m.in. tres fideliter – są one zawarte w motu proprio Magnum principium papieża Franciszka – które odgrywają ważną rolę w procesie tłumaczenia tekstów liturgicznych, a mianowicie: wierność przekazowi w jego gatunku literackim, wierność językowi odbiorcy oraz odniesienie do odbiorcy z całą jego specyfiką. Autor, biorąc pod uwagę wspomniane tres fideliter, na zakończenie swojej dysertacji przedstawił konferencjom episkopatów kilka przydatnych propozycji dotyczących pracy nad tłumaczeniami tekstów liturgicznych.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: rektor Ateneum Św. Anzelma prof. Bernhard A. ECKERSTORFER OSB, dziekan Instytutu Liturgicznego prof. Jordi-Agustí PIQUÉ-COLLADO OSB, moderator prof. José Antonio GOÑI BEASOAIN DE PAULORENA, pierwszy recenzent i nowo mianowany podsekretarz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Aurelio GARCÍA MACÍAS, drugi recenzent prof. Damasio MEDEIROS. Profesorowie docenili wagę analiz dotyczących tego zagadnienia, bowiem w wielu krajach wciąż nie ma systematycznych tłumaczeń tekstów liturgicznych. Z tego względu niniejszy doktorat wnosi znaczący wkład do nauki o liturgii. Pod koniec posiedzenia akademickiego kandydat został ogłoszony doktorem.
W obronie doktoratu, oprócz profesorów obecnych osobiście w auli i innych połączonych online, wzięli również udział: wikariusz prowincji chorwackiej fr. Tomislav GLAVNIK, poborca generalny fr. Leszek ŁUCZKANIN, gwardian klasztoru św. Maksymiliana Kolbego w Rzymie fr. Germano TOGNETTI, rektor Papieskiego Kolegium Chorwackiego Św. Hieronima w Rzymie ks. Marko ĐURIN wraz z kilkoma współbraćmi i studentami z Rzymu.
Gratulujemy naszemu współbratu kolejnego osiągnięcia na drodze formacji intelektualnej.

Fr. Zvonimir PERVAN