W dniach od 31 stycznia do 21 lutego 2020 r. fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali), przebywał w Rumunii, gdzie jako delegat ministra generalnego przeprowadził pierwszą część wizytacji kanonicznej prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP.

Wizytacja miała miejsce w ramach przygotowań do najbliższej kapituły prowincjalnej zwyczajnej, której pierwsza część odbędzie się 20-25 kwietnia 2020 r., a druga – 20-27 czerwca.
Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z ministrem prowincjalnym fr. Teofilem PETRIŞOR, asystent zatrzymał się w Bacău, gdzie znajduje się siedziba kurii prowincjalnej, i stamtąd wizytował różne klasztory regionu mołdawskiego, którego stolicą jest Iaşi. W porządku chronologicznym spotkał się z braćmi w Târgu Trotuş, Luizi Călugăra, Prăjeşti, Buruieneşti, Nisiporeşti, Hălăuceşti, Cacica, Galaţi, Huşi, Viişoara oraz w dwóch klasztorach w Roman (św. Antoniego z Padwy i św. Franciszka z Asyżu). Wspólnota św. Franciszka w Roman liczy 30 profesów solemnych i mieści się tu niższe i wyższe seminarium duchowne. Z kolei 9-osobowa wspólnota klasztorna św. Antoniego, wraz z Fundacją „Pokój”, stanowi charytatywne oblicze prowincji (niesie pomoc ubogim, zarządza szkołą dla dzieci romskich), a ponadto publikuje „Posłańca św. Antoniego” w języku rumuńskim, prowadzi wydawnictwo „Serafica” oraz zajmuje się szkółką roślin „Green time”.
W trakcie wizytacji nadarzyła się okazja do spotkania się z bp. Iosif PĂULEȚ, nowym ordynariuszem diecezji Iaşi. Diecezja została erygowana w 1884 r., a jej pierwszym biskupem był nasz współbrat – abp Nicolae Iosif CAMILLI. Od 1600 r. nasi misjonarze zakonni byli posyłani przez Stolicę Apostolską do ewangelizacji Mołdawii i Wołoszczyzny.
Wspólnoty rumuńskie charakteryzują się przede wszystkim duszpasterstwem parafialnym, pracą formacyjną (w Roman są dwa seminaria i Instytut Teologiczny Św. Franciszka z Asyżu, w Viişoara znajduje się postulat, a w Prăjeşti mieści się nowicjat) oraz działalnością charytatywną (klasztor św. Antoniego w Roman i klasztor w Bukareszcie).
W kraju, gdzie na 19 mln mieszkańców tylko 5 procent stanowią katolicy, posługuje 108 profesów solemnych, a w innych jurysdykcjach 101, zwłaszcza we Włoszech, Niemczech, Austrii-Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii-Irlandii, Chile, USA, Słowenii, Hiszpanii, Ghanie, Japonii. Ta znacząca „diaspora” spełnia ważną misję dla Zakonu, biorąc również pod uwagę fakt, że od 2010 r. prowincji rumuńskiej została powierzona kustodia prowincjalna Wschodu i Ziemi Świętej, gdzie dziś pracuje 9 braci z Rumunii.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Roman i w innych jurysdykcjach formację odbywa 6 nowicjuszy i około 30 profesów czasowych.
Asystent generalny miał możliwość spotkania się z braćmi rumuńskimi pracującymi w kilku prowincjach włoskich (28 grudnia 2019 r. w Padwie; 4-5 i 28 stycznia 2020 w Rzymie; 9-10 marca w Asyżu) oraz w klasztorach w Chile, Hiszpanii i kustodii Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej. Z kolei z zakonnikami posługującymi w Niemczech rozmawiał w dniach 2-6 lutego 2020 r. – jako delegat ministra generalnego – fr. Dominique MATHIEU, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio).
Druga część wizytacji będzie miała miejsce w dniach 13-27 marca i obejmie pozostałe klasztory rumuńskie, zaś wcześniej, na początku marca, nastąpią odwiedziny dwóch wspólnot rumuńskich w prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzja): L’Aquila i Campobasso.
Wśród wyzwań stojących przed tą dużą i młodą prowincją (średni wiek wynosi 40 lat), w której wraz z upadkiem reżimu komunistycznego (grudzień 1989 r.) pojawiło się bardzo wiele powołań, jest właśnie odczuwalny dziś spadek powołań (obecnie nie ma postulantów). Potrzeba odwagi w mądrym i dalekosiężnym planowaniu teraźniejszości i przyszłości, na co obecny minister prowincjalny i definitorium zwracają szczególną uwagę. Z pewnością zmniejszanie się liczby powołań wpisuje się w kontekst kulturowo-społeczny i religijny Rumunii, gdzie powiew sekularyzacji coraz bardziej skłania młodych ludzi do poszukiwania lepszych i pewniejszych warunków życia.
Inną bolączką, której doświadczono w ostatnich latach, są odejścia profesów wieczystych i czasowych. W związku z tym między zarządem Zakonu a prowincją prowadzony jest dialog i pogłębiona wymiana spostrzeżeń, aby pomóc przezwyciężyć ten kryzys poprzez odpowiednią odnowę formacji i poczucia przynależności do Zakonu.
Na zakończenie pierwszej części wizytacji asystent generalny spotkał się z definitorium prowincji i przy tej okazji zapewnił, że we wszystkich odwiedzonych wspólnotach został przyjęty w duchu prawdziwie braterskim i z nastawieniem na współpracę.

Fr. Giovanni VOLTAN, asystent generalny FIMP