Doroczny dzień prowincji św. Józefa w Słowenii odbył się 8 lutego 2023 r. w klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Lublanie.

Spotkanie poświęcone było formacji ustawicznej braci. W tym kontekście zaproszony został prof. Peter TOPIČ, który mówił o pułapkach ery cyfrowej i uzależnieniu od Internetu. Nawet osoby zakonne mogą narazić się na ryzyko uzależnienia od nowych mediów i popadnięcia w nałóg.
Prowincja słoweńska jest w trakcie dostosowywania dyrektorium dotyczącego korzystania z nowych mediów, a jego celem jest pomóc współbraciom w ich właściwym zastosowaniu przede wszystkim w głoszeniu królestwa Bożego.
Po południu miała miejsce dyskusja na temat życia zakonnego w jurysdykcji i przyszłej pracy w świetle malejącej liczby braci. Prowadzi to do konieczności zamknięcia niektórych placówek i ograniczenia prowadzonej działalności duszpasterskiej. Priorytetem musi być zapewnienie jakości życia zakonnego i apostolatu franciszkańskiego w ramach realnych możliwości prowincji.

Fr. Milan KOS, minister prowincjalny