Z okazji osiemsetlecia obecności franciszkanów na ziemi niemieckiej minister generalny fr. Carlos TROVARELII odwiedził w dniach 4-7 czerwca 2022 r. prowincję św. Elżbiety w Niemczech.

W tym krótkim czasie minister generalny chciał spotkać się z jak największą liczbą współbraci. I tak po powrocie z kapituł prowincjalnych w USA został przyjęty przez ministra prowincjalnego fr. Andreasa MURK bezpośrednio na dworcu kolejowym w Würzburgu, skąd udał się do klasztoru w Maria Eck w Górnej Bawarii. Bracia przygotowali tam wieczór braterski z udziałem współbraci z polskich i rumuńskich klasztorów w okolicy.
Rano w niedzielę Zesłania Ducha Świętego czterech współbraci mieszkających w domu dla osób starszych prowadzonym przez siostry zakonne w pobliżu klasztoru w Maria Eck było szczególnie zadowolonych z odwiedzin ministra generalnego. Spotkanie było również wzruszające dla personelu medycznego, który mógł doświadczyć, jak ciepła panuje atmosfera nawet wtedy, gdy bracia nie znają się nawzajem i nie mówią tym samym językiem. Następnie minister generalny odprawił Mszę św. przy sanktuarium w Maria Eck, w której uczestniczyło kilkuset wiernych. Powitał go miejscowy gwardian fr. Franz-Maria ENDRES, który określił wizytę jako wielki zaszczyt. Ks. Thomas VON RECHBERG, dziekan dekanatu Traunstein w archidiecezji Monachium i Freising, pozdrowił ministra generalnego w imieniu wszystkich przybyłych. W homilii fr. Carlos TROVARELII życzył wiernym łaski, aby zawsze odczuwali nowość piękna i młodość Ducha.
Po obiedzie spożytym ze współbraćmi minister generalny pojechał do klasztoru w Schwarzenbergu. W poniedziałek Zesłania Ducha Świętego sprawował tam poranną Eucharystię, a potem udał się na uroczystości jubileuszowe do Würzburga (zobacz: https://www.ofmconv.net/pl/giubileo-in-germania-800-anni-di-presenza/).
Ostatniego dnia, w drodze na lotnisko, zaplanowano krótką wizytę w klasztorze w Schönau. Współbracia przygotowali bawarski poczęstunek na świeżym powietrzu i byli bardzo wdzięczni za odwiedziny.
Dla braci, którzy w tych dniach mogli spotkać się z ministrem generalnym, jego wizyta była wyrazem wielkiego uznania i prawdziwą zachętą do większej gorliwości w realizowaniu powołania.

Fr. Andreas MURK, minister prowincjalny